Колектив

Директор

Невена Колева Крайнинска

Предучилищно възпитание

Диана Руменова Кирова

Начален етап:

Даниела Моткова Трифонова – Николова – старши учител І-ІV клас

Димка Мирославова Ханева – старши учител І-ІV клас

Илияна Михайлова Абаджиева –  старши учител І-ІV клас

Малинка Вътева Лазарова – възпитател І-ІV клас

Стефан Данаилов Борисов – старши учител І-ІV клас

Тихомира Стилиянова Александрова – учител в ЦДО

Прогимназиален етап:

Анелия Димитрова Александрова – старши учител V-VІІІ клас по БЕЛ

Катя Борисова Стойкова – старши учител V-VІІІ клас по математика, физика и астрономия и информационни технологии

Нева Макавеева Темелска – старши учител по английски език ІІ-VІІІ клас

Орфей Юриев Александров – старши учител V-VІІІ клас по история и цивилизация, география и икономика и ФВС

Павлинка Събева Трифонова – старши учител V-VІІІ клас по БЗО, ХООС и Човекът и природата

Администрация

Милена Христова Мичева – главен счетоводител

Емилия Михайлова Антонова – касиер-домакин