Контакти

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”


с.КИРЧЕВО,общ.УГЪРЧИН, обл.ЛОВЕЧ

Тел.: 06920/ 27-76, Факс: 06920 / 20-57

Моб.:088 49 12 898

e-mail:ou_kirchevo@mail.bg