Обществен съвет

1.Събина Маркова Найденова -председател

2.Милена Орлинова Аргирова – член

3.Радка Альошева Денева – член

4.Александър Юриев Димитров – член

5.Татяна Василева Сирашка – член

 

Заповед нов обществен съвет