За Нас

В ония далечни години на глад и мизерия, освен от хляб, местното население се нуждаело  и от духовна храна. То жадувало и тук да бъде открито училище.Това се налагало, защото първите ученици ходили да се учат в близкото село Лесидрен.Но било крайно не удобно, особено в зимните виелици.Затова няколко по-заможни селяни, имащи деца за първо отделение, след като разбрали, че не може да се открие държавно училище, решили да бъде открито такова по частен път……