Документи

Заповед план – прием за учебната 2024/2025 година 

Учебни планове I-VII клас за учебната 2023 – 2024 година

Седмично разписание

Работен дневен график

Заповед за форми на обучение

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие и План за изпълнение и финансиране на дейностите за учебната 2023/2024 година

Годишен план


Бюджет

Бюджет 2024 година

Отчет за изпълнението на бюджета през първото тримесечие на 2024 г

 

Бюджет 2023 година

Изпълнението на бюджета за третото тримесечие – част 1 

Изпълнението на бюджета за третото тримесечие – част 2 

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ

Бюджет ОУ Христо Ботев – с. Кирчево

Първоначален план на бюджета за 2023 година

 

Бюджет 2022 година

Първоначален план на бюджета за 2022 година

Отчет за второто тримесечие 1

Отчет за второто тримесечие 2

Отчет за третото тримесечие 1

Отчет за третото тримесечие 2

Отчет бюджет 2022 – част 1

Отчет бюджет 2022 – част 2

 

 

Бюджет 2021 година

Oтчет за изпълнението на бюджета за 2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.21г.

Отчет за изпълнението на бюджета приходи

Първоначален план на бюджета на училището за 2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г

Бюджет 2020 година

Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г

Отчет за изпълнение на бюджета за първото шестмесечие

Утвърден бюджет за 2020 година

Бюджет 2019 година

Отчет по чл.15А, ал.2 от ЗДОИ за 2019 г

Изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г

 

 

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Бюджет 2017г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г

Отчет за изпълнението на бюджета през първото тримесечие на 2017г.

Бюджет 2017

Отчет за изпълнение на бюджет 2016г.


Графици

График за консултации с ученици за учебната 2020- 2021 година

Работен дневен график

График за консултиране на родители и ученици през учебната 2020- 2021 година


Правилници

Правилник за дейността на училището


Планове

Учебни планове І- VІІ клас

Годишен план за дейността на училището през 2020- 2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Стратегия за развитие на училището и план за действие и финансиране

Форми на обучение

Училищен план – прием

 

[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]