Документи

Графици

Стратегия за развитие

План за дейностите по БДП

Отчет по чл.15А, ал.2 от ЗДОИ за 2020 г

Проект Образование за утрешния ден

Работен дневен график

Правилник за дейността на училището

Мерки за повишаване на качеството на образование

Етичен кодекс

Заповед “Училищен плод”   

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи

Годишен план 2021/2022

План за квалификация

План за работа в условията на COVID – 19

Правилник за дейността на училището

Учебни планове І-VІІ клас


Бюджет

Бюджет 2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.21г.

Отчет за изпълнението на бюджета приходи

Първоначален план на бюджета на училището за 2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г

Бюджет 2020 година

Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г

Отчет за изпълнение на бюджета за първото шестмесечие

Утвърден бюджет за 2020 година

Бюджет 2019 година

Отчет по чл.15А, ал.2 от ЗДОИ за 2019 г

Изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г

 

 

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Бюджет 2017г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г

Отчет за изпълнението на бюджета през първото тримесечие на 2017г.

Бюджет 2017

Отчет за изпълнение на бюджет 2016г.


Графици

График за консултации с ученици за учебната 2020- 2021 година

Работен дневен график

График за консултиране на родители и ученици през учебната 2020- 2021 година


Правилници

Правилник за дейността на училището


Планове

Учебни планове І- VІІ клас

Годишен план за дейността на училището през 2020- 2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Стратегия за развитие на училището и план за действие и финансиране

Форми на обучение

Училищен план – прием

 

[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]