Документи

Заповед план – прием за учебната 2023/2024 година 

Форми на обучение

Графици

Стратегия за развитието

План за дейностите по БДП

Отчет по чл.15А, ал.2 от ЗДОИ за 2020 г

Проект Образование за утрешния ден

Работен дневен график

Правилник за дейността на училището

Мерки за повишаве на качеството на образоване

Етичен кодекс

Заповед „Училищен плод“   

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможностти и за приобщаване на деца и учени от уязвими групи

Годишен план 2022/2023

План за квалификация

План за работа в условията на COVID – 19

Правилник за дейността на училището

Учебни планове


Бюджет

Бюджет 2022 година

Първоначален план на бюджета за 2022 година

Отчет за второто тримесечие 1

Отчет за второто тримесечие 2

Отчет за третото тримесечие 1

Отчет за третото тримесечие 2

Отчет бюджет 2022 – част 1

Отчет бюджет 2022 – част 2

 

 

Бюджет 2021 година

Oтчет за изпълнението на бюджета за 2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.21г.

Отчет за изпълнението на бюджета приходи

Първоначален план на бюджета на училището за 2021 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г

Бюджет 2020 година

Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 година

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г

Отчет за изпълнение на бюджета за първото шестмесечие

Утвърден бюджет за 2020 година

Бюджет 2019 година

Отчет по чл.15А, ал.2 от ЗДОИ за 2019 г

Изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г

 

 

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Бюджет 2017г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г

Отчет за изпълнението на бюджета през първото тримесечие на 2017г.

Бюджет 2017

Отчет за изпълнение на бюджет 2016г.


Графици

График за консултации с ученици за учебната 2020- 2021 година

Работен дневен график

График за консултиране на родители и ученици през учебната 2020- 2021 година


Правилници

Правилник за дейността на училището


Планове

Учебни планове І- VІІ клас

Годишен план за дейността на училището през 2020- 2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Стратегия за развитие на училището и план за действие и финансиране

Форми на обучение

Училищен план – прием

 

[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]