За нас

     В ония далечни години на глад и мизерия, освен от хляб, местното население се нуждаело  и от духовна храна. То жадувало и тук да бъде открито училище.Това се налагало, защото първите ученици ходили да се учат в близкото село Лесидрен.Но било крайно не удобно, особено в зимните виелици.Затова няколко по-заможни селяни, имащи деца за първо отделение, след като разбрали, че не може да се открие държавно училище, решили да бъде открито такова по частен път. Това се случва през 1905 г.  с  пръв учител Илия Филипов, който е от Етрополе. От следващата година училището става държавно и е с 18 първолачета. Първите училищни настоятели са Ико Танев и Йото Дичев. Занятията са провеждани в  частната къща на Димитър Атанасов, а след това в сградата на общината. Първата сграда за държавното училище е построена през 1922 г. с 3 стаи, когато е кметувал Кольо Тодоров. Построена е по стопански начин, без заем от държавата .

    През 1936 г. е решено новата сграда на училището да бъде започната да се строи на местото на старите турски гробища.Строежът започва през 1940г. През 1940г. е решено новата училищна сграда да се състои от пет класни стаи, една учителска стая, една стая    за пособия, една стая за прислужниците, един салон, баня, кухня, склад за продукти. Строителните дейности вървят до 1952 г. През 1962 г. към сградата е добавено  ново крило  с 8 стаи.

     През годините са изживени добри и трудни периоди, но едно е оставало неизменно – вярата в образованието като висша ценност.

   Чрез високо квалифицирани педагози се изграждат личности, подготвени за активно взаимодействие със социалната среда, знаещи, можещи, уважаващи човешките права и отговорности и на другите.

  Ръководството и колективът използват всяка възможност на Националните и Оперативни програми, за да направят училищната среда и училищния живот по-привлекателен. Можем да използваме добре оборудван компютърен кабинет, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, модерно озвучаване, народни носии и костюми. Новите мебели и техниката създават възможност на учениците и учителите да работят в приятна обстановка и да творят. И дните в нашето училище са запомнящи се, защото не геният на техниката и технологиите, а новото мислене и желанието за творчество задава бъдещи реалности.

  Приоритет за нашето училище е развиването на ключовите компетентности, заложени в европейската образователна политика.