„Всеки ученик ще бъде отличник”

На 28.03.2016 г. се проведе обменна визита по проект „Всеки ученик ще бъде отличник” към ЦМЕДТ „Амалипе”. Визитата е между ОУ „Свети Климент Охридски” с. Буковлък, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Търнене и НУ „Христо Ботев”, с.Дисевица с домакин ОУ „Христо...

Сайт

Добре дошли в новия ни сайт!